LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM

GBH00998 at correo.aeat.es GBH00998 at correo.aeat.es
Mon Jan 29 13:05:14 CET 2007


Dear Sirs:

If you considerate it more accurate, I will remake the initial request
according to RFC 4646 and your suggestions. (I hope you like it!)

I have writen the field "Description" in english, french, spanish and
valencian itself; please, chose the more appropiate of them or leave all if
you prefer.

I think that the thorny problem is the "Intended meaning of the subtag". I
have taken the liberty to choose the more neutral ones! (I would not like
this to be involved in "political" questions... that would be a waste of
time for our purposes, at least for the mine)

In References, I have copied those ones from Stephane. I have not
personally checked them one by one because I am not an expert in such
language...

Finally, I would like to thank you very much for your suggestions and your
help!!! I think that an attempt of registering languages/dialects (or
whatever that may cause controversy) is a difficult issue!

Best regards,
Gabriel Babiano


LANGUAGE SUBTAG REGISTRATION FORM

1. Name of requester: Gabriel Babiano Huete (Agencia Española de
Administración Tributaria)

2. E-mail address of requester: gabriel.babiano at correo.aeat.es

3. Record Requested:
Type: variation
Subtag: valencia
Description: valencian
Description: valencien
Description: valenciano
Description: valencià
Prefix: ca

4. Intended meaning of the subtag:
Variety spoken in "Comunidad Valenciana" (Spain) OR
Variety spoken in "Comunidad Valenciana" (Spain) where it is co-official
(see "Any other relevant information")

5. Reference to published description of the language (book or article):
* Sanchis i Guarner, Manuel (1934, 1967). La llengua dels valencians.
Edicions 3i4, València 2005. ISBN 84-7502-082-8.
* Valor i Vives, Enric (1978). Curs mitjà de gramàtica catalana, referida
especialment al País Valencià. Edicions Grog, València 1999. ISBN
84-85211-45-6.
* Salvador i Gimeno, Carles (1951). Gramàtica valenciana. Associació
Cultural Lo Rat Penat. València 1995. ISBN 84-85211-71-5.
* Salvador i Gimeno, Carles (1963). Valencians i la llengua autòctona
durant els segles XVI, XVII i XVIII. Institució Alfons el Magnànim..
València. ISBN 84-370-5334-X.
* Colomina i Castanyer, Jordi, (1995). Els valencians i la llengua
normativa. Textos universitaris. Alacant: Institut de Cultura "Juan
Gil-Albert". ISBN 84-7784-178-0.
* Web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua - Institució del País Valencià
amb competències normatives sobre el valencià.
* Diccionari Ortogràfic i de Pronunciació del Valencià (DOPV).
* Diccionari Valencià
* Diccionari català-valencià-balear
* Dictamen vinculant de l'AVL del 9 de febrer de 2005.
* Área de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana.
* Normes de Castelló
* Eines de llengua - Abundant informació sociolingüística, de dret
lingüístic, normativa lingüística, estadística, etc... del valencià.
Mantinguda per la «Coordinadora de Dinamització Lingüística del País
Valencià».
* Fons de dades numèriques del Servei d'Investigació i Estudis
Sociolingüístics de la Generalitat Valenciana.
* Informació i mapes sobre els dialectes valencians
* Atles lingüístic valencià
* Mapes lingüístics
* Breu exposició de les teories en disputa sobre la relació entre valencià
i català al lloc web de la Promotora Española de Lingüística (en castellà)

6. Any other relevant information:
LEY ORGÁNICA 5/1982, DE 1 DE JULIO, DE ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA [DOGV núm. 74, de 15 de julio]  (
http://www.gva.es/cidaj/cas/c-normas/5-1982.htm#9)More information about the Ietf-languages mailing list