Registration of el-Latn language tag

Frank Ellermann nobody at xyzzy.claranet.de
Thu Sep 29 03:53:17 CEST 2005


Mark Davis wrote:

> haw-BQ: Hawaiian(British Antarctic Territory)
[...]
> haw-CT: Hawaiian(Canton and Enderbury Islands),
[...]
> haw-DD: Hawaiian(East Germany)
[...]
> haw-FQ: Hawaiian(French Southern and Antarctic Territories),
[...]
> haw-FX: Hawaiian(Metropolitan France),
[...]
> haw-MI: Hawaiian(Midway Islands),
[...]
> haw-NQ: Hawaiian(Dronning Maud Land),
[...]
> haw-NT: Hawaiian(Neutral Zone),
[...]
> haw-PC: Hawaiian(Pacific Islands Trust)
[...]
> haw-PU: Hawaiian(U.S. Miscellaneous Pacific Islands),
[...]
> haw-PZ: Hawaiian(Panama Canal Zone),
[...]
> haw-QO: Hawaiian(Outlying Oceania),
[...]
> haw-SU: Hawaiian(Union of Soviet Socialist> Republics),
[...]
> haw-VD: Hawaiian(North Vietnam),
[...]
> haw-WK: Hawaiian(Wake Island),
[...]
> haw-YD: Hawaiian(People's Democratic Republic of Yemen),

Some of these tags are apparently invalid.  Bye, Frank
More information about the Ietf-languages mailing list